"Vannak olyan mantrák, melyeket bárki gyakorolhat, szabályok nélkül, de vannak olyanok is melyek ismétlésének, alkalmazásának bizonyos szabályai vannak, ahhoz, hogy a gyakorló valóban megélője lehessen az általa hordozott rezgés energiájának. Vannak személyes mantrák, melyek titkosak és az egyén, mint induvidum fejlődését szolgálják. Ezeket a gurutól kapja a gyakorló. A guru egy mester, aki kíséri a gyakorlót spirituális útján. A guru szó jelentése: gu- azt jelenti; sötétség, a ru- azt jelenti; világosság. A guru a tudatlanság sötétjéből a tudatosság világosságába vezet. Maga a szó szanszkrit eredetű és tanítót jelent. A belső guru nem más, mint a tudattalan tudat, a tiszta tudat, az isteni én, vagy Önvaló, mely valóban ismerője a dolgok egészének, ám az elme viharában a felszín alatt marad, de a mantrák gyakorlása által képessé válunk saját tiszta tudatunk, gurunk, megismerésére. Buddha miután elérte a megvilágosodást, és megkérdezték mi az, amit megismert, nevetve válaszolta, hogy semmi, hiszen minden ott volt eleve benne. A saját mantra által, melyet gurudtól kapsz egyben egy hagyomány vonalhoz is kapcsolódsz, amely ennél fogva törődik veled, és így a mantra a Guru elméjének egy cseppje. De nagyon fontos, hogy kit választunk Gurunak, mesternek, tanítónak. Ahogy Buddha mondja a rossz mester olyan, mint a méreg, a tanítványnak, de az igazi Guru is megnézi, kit enged tanítvánnyá válni, mivel a fegyelmezetlen tanítvány olyan a Gurunak, mintha az a szakadékba vetné magát. Mantrát mely erővel (shaktival) bír, csak igazi Gurunktól vagyunk képesek átvenni. A mantra szelleme, illetve a mestere hite, realizáltsága fontos, mert a mantra nem csak egy egyszerűen megtanulható hangcsoport, hanem egy titkos formula . A mantrák kérdésének van még egy csoportja. Nemcsak a hangoknak van erejük, hanem a szavaknak, mint olyanoknak, mint számoknak, sőt, a betűknek is. Mi ma nem törődünk az ilyen dolgokkal, de a szanszkrit nyelvben minden betűnek megvan a maga kijelölt értéke, úgy számban, mint erőben és színben. A mantra, erős képlet, és ha bármi célra határozott hatást akarunk teremteni, akkor kimondásához ezt a formát kell betartanunk. Ha beszédünkkel mélyen és gyorsan akarunk hatni az emberekre, rövid és erős mondatokat kell használnunk, nem hosszúakat és tekervényeseket; úgy, mint egy katonai parancs, vagyis a mantra szabályai szerint kell haladniuk; és határozott tetőpontnak is kell lenni bennük. A rossz célra használt mantrák csaknem mindig rövid magánhangzókból és tört és szakadozott jellegű mássalhangzókból állnak. Ezeket az esetlen felkiáltásokat dühös erővel, és haraggal szokták hangoztatni, ami egész bizonyosan szörnyű erőt ad nekik a rossz hatásra. Néha a magánhangzókat is beleékelik, felváltva ezekbe a rossz hangzású mássalhangzó-összetételekbe, amiknek kimondása különösen romboló hatású átkokban végződik, amilyet lehetetlennek látszik kifejezni a közönséges betűrendsorok bármelyikével is. A tudás erő; ha a legjobban akarunk dolgozni, értenünk kell, ha pedig érteni akarunk, tanulnunk kell. A bölcs ember tudja, miképpen élhet békében és boldogan, mert élete összhangban van Istennel. Mindent értve, mindennel együtt érez; minden önzést maga mögött hagyott, és csak azért él, hogy segítsen és áldjon."

 

"A mantrák nem csupáncsak egyszerű szavak sorából/soraiból állnak, hanem minden egyes szóban tudatos, intellektuális erő rejlik.  A szavak minden egyes szótagja tudatos életenergiával rendelkezik.  Ezek a tudatos energiák a mantra gyakorlása közben, úgy mondván, felszabadulnak és mennyei gyógyírként hatnak az őszinte odaadással gyakorlóra, úgy a fizikai miként a szellemi világára: egészségére, élet-energiájára, boldogságára és, nem utolsósorban, ráirányítják a pozitív életfelfogásra.  Az őszinte és komoly spirituális útkeresőt, aki a meditációt és a választott mantrát/mantrákat alázatos odaadással és a türelmes kitartással, és az alapkövetelmények betartásával gyakorolja több éven keresztül, az az egyén el fogja érni a megvilágosodást.  A megvilágosodás pedig felszabadít a születés és halál körforgásából.

 A mantrák Királynője a ?Gayatri Mantra?, ennél nagyobb mantra nincs.  Az ?Om? (indiaiul), Szanszkritül ?Aum? Brahmannak a kivetülése, ez a mantra önmagában is elegendő.  Az ?Om? használata a mantra előtt, erősíti a mantra potenciáját.  Bármelyik mantrát, bárki, bárhol és bármikor gyakorolhatja.  Aki egy adott mantrát őszinte odaadással és rendszeresen gyakorolja, annak a mantra a javát szolgálja."

 

Az OM mantra

"Az Aum a legfontosabb alap, vagy gyökér mantra, az Univerzum teremtésekor elhangzott mag-szó, melynek rezgése mindent átjár. Egy ősrezgés, mely eredetét tekintve öröktől való és az abszolút igazságot a Legfelső Isteni Teremtő erőt képviseli. Éppen ezért a legtöbb mantra Ommal kezdődik, s ha valaminek a kezdetét igazán ki akarják fejezni, legyen az tanítás, vagy kijelentés, az ind területeken három Ommal kezdik. A hinduizmus szerint az Om szótag a védanta és a hindu filozófia szóban kifejezhető eszenciája. Mind e mellett az ajna csakra, (harmadik szem) Mantrája is.

Talán még inkább megérthető ennek filozófiája, ha számba vesszük, hogy a szanszkrit ábécé betűi, mantraként is használatosak. Idézve Sir George Grieson: Ont he Sharada Alphabet című rövid ismertetőjéből. A szerző a 19. századi Indiában a nyelvkutatás úttörője volt.

?a?- az első elem, a Legfelsőbb Én, a tökéletes énség koncepciójában, lényegét tekintve transzcendentális természetű.

?u?- a gondolat ereje egy univerzum felnyílásának formájában, miközben az akaraterőben egy kifelé irányuló hajlam létezik.

?m?(am)- erőinspirált intuitív felfogás, a legelső alkalommal az univerzumban (mivel már létezik), Binduként,( az Univerzum megnyilvánulatlan, formában, egy pont) mivel érzékelésből áll .

Az Om három hangból áll. ?A?, ?U?és ?M?- ezzel kifejezi a világ hármasságát és a három egységből összeálló teljességet. A három hang sok tételt jelöl, az egyik legfontosabb és legegyszerűbb: ?A?- jelképezi a durva anyagi világot, ?U? az asztrál síkot, az álom állapotát, az ?M? az elmén túljutott állapotot. Egy másik megközelítés szerint az ?A? hangzó az ébrenlét szimbóluma. E magyarázat köthető a pranayama tudományához, ahol a magánhangzó légzésként is használatos ?A?-nak előnyös hatása van a rossz légzésre az alacsony életenergia, hiányzó tetterő és lelki problémák esetén. A gyakorlót éberré teszi és erősíti immunrendszerét. Az ?U? az álomállapot rezgése, mely a pranayama gyakorlásakor segíti az emésztést. Az ?M? a mélyalvás, vagy a háttértudati szint rezgéseit kelti. A pranayama gyakorlásakor előnyös hatása van a fülzúgásra, a nagyot hallásra, javítják a hangterjedelmet, segíti a szén-dioxid és salakanyagok kiválasztását. Jelentősen javítja a vérnyomást.

A védikus filozófia szerint az OM az abszolút igazság három aspektusban tapasztalható meg: Brahman, Paramátmá, és Bhagagaván. Az első aspektus, a személytelen Brahman az OM,  hangvibráció formájában nyilvánul meg ebben az univerzumban, és ezért az OM vibrálásával elérhetjük a Brahman tudatállapotot ( teremtői tudat).

Az Om mantra azonban 4 részre is osztható, ekkor a 4. rezgő rész maga az ?M? hangzó utáni csend, mely a megnyilvánulatlan tudat, a tiszta tudat állapotát jelzi. Az OM mantra képviseli a hindu szentháromságot: A- Brahmá ( teremtés), U- Visnu (fenntartás), M- Siva (pusztítás), és ezzel együtt minden hármas aspektust, pl. múlt, jelen, jövő, vagy a három gunát(anyagi minőséget),: radzsasz (szenvedély), Szattva ( jóság), és tamasz ( tudatlanság).

A jógik az OM szótag kiejtésével realizálják és hangolják rá szellemüket, testüket a kozmikus mantramra, amely maga az egység és harmónia, az életerő alapja. Ekkor az ?A? a teremtés, mindenben a kezdet, az ?U? a kiáradás és fejlődő létezés, az ?M? a megvalósultság, befejezettség és visszatérés szimbóluma. Ennek sokszori kiejtésével, zümmögtetésével a világegyetemet átható folytonos rezgést, erőt jelenítik meg és erősítik fel fizikai-éteri testükben. Indiában több ezer éve jól tudják, a világ kozmikus frekvenciák, rezgéshullámok erőtere, és ennek legkifejezőbb princípiuma az emberi hang. Mára a kvantummechanika tudománya egyértelműen tényként fogadja el, hogy az anyag nem más, mint rezgés. Ha valamit a legkisebb alkotóelemeire bontunk, mindig egy különös világba érkezünk, ahol csak részecskék és hullámok léteznek.

Orvosi műszerekkel történt vizsgálatok erősítették meg az OM mantra szervekre gyakorolt rendkívüli hatását. Azt figyelték meg, az OM zengetése, összehangolja a szervek saját rezgéseit, így a szervezet úgyszólván egy ritmusban kezd működni. Ugyanakkor a magzatra is nyugtató hatással van. Röviddel a mantra zengetése után a magzat szívritmusa 160/percről 130/ percre nyugodott meg. A hosszabb időn át végzett zengetés hatására megemelkedik szervezetünkben az ?öröm hormon? endorfin szint, amelynek hangulatemelő, derűsebb közérzetet biztosító hatása van. Nem mellékes az a tény sem, hogy az endorfin többlet az immunrendszert fokozott aktivitásra serkenti .

A mantrát úgy képezzük, hogy belégzés után az ?A? hangot halkan, lágyan indítjuk el, majd ez átcsap egy erőteljes ?U? hangba melyet hosszasan zengetünk, és az ?M? hangzümmögtetése olyanná kell váljon, mint amikor az olajat öntjük, lágyan marad abba, és ?tovább zeng a csendben?. Maga a zengetés a leghatékonyabb a jóga légzéssel, (Hasi rekesz izom légzés). Amikor ilyen technikával zengetjük a mantrát, a szervezet teljesen átrezeg, átveszi a mantra rezonanciáját, melyet a csontok velejéig érez a gyakorló, a szinusz üregek kitisztulnak. A test érzése könnyűvé, légiessé válik, a vér oxigén dússá, a tudat tisztul.

Nem véletlen, hogy Indiában minden napkeltekor a gyakorló az aumkars-al kezdi napját. 21 hosszú OM zengetésével, miközben a Nap a látóhatárra emelkedik. Az élmény extatikus boldogsággal tölti el az embert, frissé, és energikussá válik a mantrázó. Ezt saját tapasztalatból mondom. Ilyenkor a 21 Om zengetése 30-35 percig tart, majd a 21 OM után egy hosszú csend következik, ami rögzíti, mint egy fixálja az elért állapotot."

Naptár